foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Полонська гімназія№6 Полонської міської ради Полонської міської територіальної громади

Одним зі шляхів підвищення інтересу до вивчення предмета є добре організована позакласна робота. Ігри, свята, вікторини, тренінги, рольові ігри, змагання розвивають у школярів логічне мислення, увагу, пам'ять, виразність мовлення. Все це робить шкільне життя дітей більш цікавим, таким, що запам'ятовується, розширює кругозір і словниковий запас, зближує вчителя і учня, а також сприяє зростанню професійних умінь вчителів, даючи їм можливість виявити себе організатором заходу або розробником завдань.

У зв'язку із застосуванням в різних сферах діяльності інформаційних технологій, заснованих на використанні новітніх технічних засобів, виникає необхідність поглибленого вивчення інформатики. Це можливо як на аудиторних заняттях, так і в позаурочний час. Позакласна робота з інформатики є невід'ємною частиною всієї навчально-виховної роботи в школі. Вона поглиблює знання, залучає до вивчення предмета учнів початкової і середньої школи, сприяє розвитку їх інтелекту, розширює світогляд.

Актуальність проведення «Тижня інформатики» полягає в тому, що даний захід вдало поєднує ігрові і навчальні моменти, показує значущість і роль інформатики в сучасному динамічному суспільстві, сприяє розвитку пізнавальної активності, творчих здібностей, кмітливості, винахідливості.

Мета

 • поглиблення і розширення знань, отриманих на уроках;
 • підвищення інтересу учнів до предмету;
 • формування пізнавальної активності розширення кругозору учнів;
 • формування креативних комунікативних умінь;
 • розвиток особистісних якостей та інтелектуальних здібностей учнів;
 • систематизація методичних прийомів і форм організації урочної та позаурочної діяльності учнів, які забезпечують підвищення мотивації та пізнавального інтересу учнів, сприяють розкриттю внутрішнього потенціалу учнів.

Завдання

 • створення максимально сприятливих умов для здобуття якісної освіти кожним учнем залежно від його індивідуальних здібностей, нахилів, культурно-освітніх потреб.
 • підвищення інтересу учнів до навчальної діяльності, до пізнання дійсності та самих себе, а також вихованню самодисципліни та самоорганізації.
 • оцінка впливу предметного тижня на розвиток інтересу учнів до предмета.
 • допомога вчителям та учням у розкритті творчого потенціалу, організаторських здібностей.
 • створення святкової творчої атмосфери.

 

Понеділок

 • «Подорож до Малювандії» - 2 клас

Вівторок

 • Інтелектуальне казино – 8 клас

Середа

 • Квест «Захоплюючий світ ПК» - 3 клас
 • Шоу-гра «Крісло» - 7 клас
 • Гра «Найрозумніший» - 6 клас
 • Гра «Острів скарбів» - 9 клас

Четвер

 • Урок-гра «Сходження на вешину знань» - 5 клас
 • Інтелектуальна гра «Юні інформатики» - 9 клас

П’ятниця

 • «Своя гра» для любителів інформатики – 8 клас
 • Теле рев’ю «Глушков» - 9 клас

Добре організована позакласна робота є одним зі шляхів підвищення інтересу до вивчення шкільного курсу. Заняття з елементами інтеграції змісту створюють умови для різнобічного розгляду учнями об’єкта, поняття, явища. Гра впливає на психічний стан школяра, допомагає подолати страх і психологічний бар’єр, розширює пізнавальні можливості, викликає потребу вчитися, дає змогу відчути задоволення від роботи. Будь-яка гра тільки зовні здається легкою. А насправді вона вимагає, щоб граючий віддав максимум своєї енергії, розуму й витримки, але й від учителя потребує великої підготовки.

Така методика викладання вчителями інформатики Котляр С.О. та Каневської О.П.   на практиці вже показала позитивні результати: учні вміють самостійно опрацьовувати матеріал, знаходити необхідну інформацію, краще володіють практичним навичками роботи на ПК. Кожен учень навчається у свій спосіб і своєму темпі. А це у свою чергу стимулює учнів до вивчення предмета, розвиває їх самостійність та самодисципліну, вміння мислити творчо. А такий учень буде:

 • вміти постійно навчатися;
 • цікавитися та любити працювати над складними ситуаціями;
 • вміти засвоювати великий обсяг інформації;
 • вміти творчо і винахідливо розв’язати складні проблеми;
 • не боятися проблем або невдачі, а сміливо шукати вихід із будь-якої ситуації;
 • готовий продуктивно співпрацювати з іншими у складі команди.

 

Годинник

Copyright © 2023 Полонська гімназія №6 Rights Reserved.